فتنه از عمامه خیزد نی زِ خُم

 حجت الاسلام روح از اساتید حوزه و دانشگاه در مشهد با توجه به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در تاریخ 4و5و6 دی ماه 1388 در مسجد صاحب الزمان در مشهد مقدس با بیان ویژگی یاران حسین بن علی (ع) و نوع ارتباط امام حسین (ع) با یارانشان، نسبت به شرایط کنونی کشور و شناخت بیعت شکنان امروز، روشنگری کردند. برخی از عبارات و رئوس این سه جلسه در ادامه آمده است و بعد از آن هم چکیده سخنرانی های ایشان در این سه جلسه آمده است. ضمنا فایل صوتی این جلسات در پایگاه اطلاع رسانی hekmatsara.ir قرار داده شده است. عنوان این فایلها رابطه امام و ماموم در عاشورا می باشد. لوح dvd تصویری این سخنرانی ها هم به زودی توسط موسسه آرمان منتشر خواهد شد که علاقه مندان می توانند از طریق سایت www.armancenter.com آن را تهیه کنند.
- صحابه حسین بن علی (ع) هم راه را می شناسند و هم بی راهه ها را می شناسند .
- مارقین و ناکثین و قاسطین زمان خود را بشناسیم .این سه عنوان در تمام طول تاریخ خواهند بود .
- برخی از ناکثین زمان علی (ع) از سابقه داران اسلام و فامیل علی (ع) هستند .
- امروز نباید دچار فقر معرفتی و فرهنگی بشویم .
- کسانیکه تا دو روز پیش ،تقلید از مراجع را کار میمون می دانستند ،امروز می آیند و زیر تابوت مرجعی را می گیرند .
- این چطور فقر فرهنگی است که بی بی سی برای ما اعلام تسلیت کند و از آن طرف یک خانم رسوایی بنام شیرین عبادی نامه بنویسد و بگوید پدر ،من را ببخش که تو را نشناختم !!!
- یاران حسین بن علی (ع) اهل تولی و تبری بودند .
امام صادق (ع): دروغ می گوید کسی که ادعای محبت ما را دارد ولی از دشمنان ما تبری نمی جوید .
- گروهی در کشور تلاش کردند که پرچم امامت را متعدد کنند و عده ای ندانسته به این دام افتادند... اسلام یک سخنگو بیشتر ندارد. بایستی همه را به این سفارش کنیم که به سمت پرچم دار حرکت کنیم.
- امام صادق (ع): اگر کسی زمان خود را بشناسد، اشتباهات به او هجوم نمی آورند.
- در حوادث اخیر اگر رهبر انقلاب شجاعت نمی داشت، انقلاب دچار یکی از بدترین انحرافات در طول دوران خود می گشت.
- دشمن ،انسانهای ترسو را عقلای قوم و انسانهای شجاع را، اشرار معرفی می کند.
- یکی از ویژگی های یاران حسین بن علی (ع)، روشنگری بهمراه رسوا گری است.
- لعنت خدا بر کسانی باشد که در جریان انتخابات اخیر ،سنگ بنای غلطی را گذاشتند ... در کشور یک عده به سمت استبداد محض حرکت می کنند، لکن اسم آنرا گذاشته اند دموکراسی.
- سه نفر در هر ظلمی شریک هستند: فاعل مباشر ظلم ، معین ظلم (کسی که با نگاه، با پول، با لبخند و ... کمک کند)، راضی به وقوع ظلم
- امت اگر بنشیند و نگاه کند، حسین بن علی (ع) را از پشت سر، سر خواهند برید.
- انجام معروف غیر از نهی از منکر است .کنار آمدن با انحراف ،سلول سالم را هم مریض خواهد کرد .باید با منکر برخورد کرد .
- اگر حفظ نظام از اوجب واجبات است ،لرزاندن نظام از بدترین محرمات می باشد .
- باید محل فتنه را پیدا کرد و هیچ از تصفیه برخی از این آقایان نترسیم .
ماهی از سر گنده گردد ، نی زِ دُم فتنه از عمامه خیزد نی زِ خُم
- میزان در هرکسی حال فعلی اوست .
- یکی از مواردی که رابطه بین امام و مأموم را تیره می کند ،پخش شایعه توسط دشمن است .
- امام حسین (ع) هم اهل دعا کردن برای اصحاب خود بود و هم اهل نفرین کردن جبهه باطل .مومن باید اهل دعا و نفرین باشد .


چکیده ای از جلسه اول :
ایشان در جلسه اول ،با محور قرار دادن یاران حسین بن علی (ع) ،به بیان 10 شاخص اصلی آنان پرداخته شده که عبارتند از :
1- در سپاه حضرت امام حسین (ع) معرفت و فهم عمیق وجود دارد .صحابه حسین بن علی (ع) هم راه را می شناسند و هم بی راهه ها را می شناسند .هم راه برای آنها آشکار است و هم راهنما را می شناسند .در صف یزیدیان هم نماز خوانده می شد ولی حتی اگر به سمت قبله نماز بخوانند ،قبله نمایشان گم شده است .
- مارقین و ناکثین و قاسطین زمان خود را بشناسیم .این سه عنوان در تمام طول تاریخ خواهند بود .
- هرکه در مقابل امام عدل شمشیر بزند ،قاسط است .معاویه در یک لباسی قاسط است و حال امروز ممکن است فرد قاسط در کت و شلوار باشد و سلاح او بجای شمشیر ،قلم باشد .....
- برخی از ناکثین زمان علی (ع) از سابقه داران اسلام و فامیل علی (ع) هستند .........
- امروز نباید دچار فقر معرفتی و فرهنگی بشویم ...
- کسانیکه تا دو روز پیش ،تقلید از مراجع را کار میمون می دانستند ،امروز می آیند و زیر تابوت مرجعی را می گیرند .
این چطور فقر فرهنگی است که بی بی سی برای ما اعلام تسلیت کند و از آن طرف یک خانم رسوایی بنام شیرین عبادی نامه بنویسد و بگوید پدر، من را ببخش که تو را نشناختم !!!
2- سپاه حسین بن علی می داند که اگر کسی دو خصلت داشته باشد، آن فرد از راه خارج خواهد شد:
- خواستن یعنی فرد بخواهد که او را تطمیع کنند
- داشتن یعنی فرد بواسطه داشته هایش (مال و فرزندو...) تهدید بشود
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
- رحمت خدا بر کسی که بداند کجا باید آره و کجا باید نه بگوید .
3- تولی (هر مسلمانی باید برای رضای خدا با کسانی دوست بشود) و تبری(هر مسلمانی باید برای رضای خدا از کسانی اعلام برائت کند و آنها را دشمن بدارد)
امام صادق (ع) : دروغ می گوید کسی که ادعای محبت ما را دارد ولی از دشمنان ما تبری نمی جوید .
- بایستی صفوف را مشخص کرد .بایستی دشمنان ملت از دوستان ملت قابل تشخیص بشوند .
4- وحدت و همدلی در سپاه امام حسین (ع) در اوج خود بوده است .در سپاه حسینی اختلاف راه نداشته است زیرا دور پرچم امام حق سینه می زدند .در سپاه حسینی جهت یکی است .
گروهی در کشور تلاش کردند که پرچم امامت را متعدد کنند و عده ای ندانسته به این دام افتادند...اسلام یک سخنگو بیشتر ندارد .بایستی همه را به این سفارش کنیم که به سمت پرچم دار حرکت کنیم .
اختلاف در سپاه عمر سعد ،اختلاف بر سر قدرت است و آنان در کمین قدرت و بعبارتی در کمین یکدیگر نشسته بودند .
در سپاه حسین بن علی ،عباس بن علی (ع) بدنبال قدرت نیست و در مقابل امام خود دارای چنین شعارهایی است :
یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی
( ای نفس ، بعد از حسین زندگی ارزشی ندارد و بعد از او تو نباید باقی بمانی)
هذا الحسین الوارد المنون و تشربین بارد المعین
(حسین لب تشنه در خطر مرگ است آنگاه تو میخواهی آب گوارا و خنک بنوشی؟)
هیهات ما هذا فعال دینی و لا فعال صادق الیقینی
( هیهات ،ابدا نه دینم چنین اجازه ای میدهد و نه یقینم )
5- یاران حسین بن علی (ع) زمان شناس و موقعیت شناس بودند .
امام صادق (ع) : اگر کسی زمان خود را بشناسد ،اشتباهات به او هجوم نمی آورند .و حال اگر زمان خود را نشنا سیم ،اشتباهات به سمت ما هجوم خواهد آورد .


چکیده ای از جلسه دوم :
6- شجاعت و دلیری یکی دیگر از ویژگی های یاران حسین بن علی (ع) می باشد .
- عرصه هر چه حساس تر و وضعیت هر چه خطرناکتر باشد، این ویژگی خود را بهتر نشان خواهد داد .
- یک زمان شجاعت در بیان اعتقادات است .
- در حوادث اخیر اگر رهبر انقلاب شجاعت نمی داشت ،انقلاب دچار یکی از بدترین انحرافات در طول دوران خود می گشت .
هم ره ما را هوای خانه نیست هر که جست از سوختن پروانه نیست
نیست در این راه غیر از تیر و تیغ گو نیار هر کس زجان دارد دریغ
- همیشه دین خدا در معرض خطر است و همیشه به مردان شجاع نیاز می باشد اما دشمن کاملا عکس این عمل می کند و انسان های ترسو را عقلای قوم معرفی می کند و آدمی که شجاعت دارد، شرور معرفی می کند! دشمن جای ارزش و ضد ارزش را عوض می کند .
7- روحیه ایثارگری
8- نفوذ ناپذیر بودن ( مومن نفوذ ناپذیر است )
9- روشنگری بهمراه رسوا گری از ویژگی دیگر یاران حسین (ع) است .
- باید نشان داد که چه کسانی در شرایط و مواقع حساس این مملکت ،فرار کردند .
10 – سپاهیان حسین بن علی (ع) اهل کرامت نفس بودند. هیچکدام از این یاران از منظر ذلت سخن نگفتند .

 

چکیده ای از جلسه سوم:

اقداماتی که امام (ع) در رابطه با اصحابشان انجام می دادند :
1- آگاهی بخشی مستمر به صحابه؛ از جمله این آگاهی بخشی ها و روشنگری ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
- توضیح در رابطه با بیدادگری های بنی امیه
لعنت خدا بر کسانی باشد که در جریان انتخابات اخیر ،سنگ بنای غلطی را گذاشتند و اقدام به چنین اغتشاشاتی نمودند ... در کشور یک عده به سمت استبداد محض حرکت می کنند ،لکن اسم آنرا گذاشته اند دموکراسی ... سه نفر در هر ظلمی شریک هستند :
- فاعل مباشر ظلم
- معین ظلم (کسی که با نگاه ،با پول ،با لبخند و ... کمک کند )
- راضی به وقوع ظلم
جبهه حق اگر از خود بی عرضگی نشان دهد ،خداوند با هیچ قومی ،رابطه خویشاوندی ندارد .
امت اگر بنشیند و نگاه کند ،حسین بن علی (ع) را از پشت سر ،سر خواهند برید ...
علی (ع) می فرماید : هرکس بخوابد، دشمن او نمی خوابد .
انجام معروف غیر از نهی از منکر است . کنار آمدن با انحراف ، سلول سالم را هم مریض خواهد کرد .
هر کس در جامعه اسلامی پس از تشکیل حکومت ،با سلاح سرد یا گرم اقدام به ایجاد ناامنی کند ،در حکم محارب می باشد . البته در این خصوص نیروی انتظامی وظیفه خودش را دارد و از ما در برخورد با این انحرافات ،مطالبه ملی را می خواهند .
خداوند آیت الله نوری همدانی را برای اسلام حفظ کند که پس از اتفاقات اخیر قم اعلام کردند که از این پس سکوت را جایز نمی دانم .(جایز نمی دانم یعنی سکوت کردن حرام است .)
- امام حسین (ع) اوضاع زمان خود را تحلیل و به اصحاب توضیح می دادند که جای ارزشها و ضد ارزشها عوض شده .
- امام حسین (ع) به یارانشان ،مسئولیت مومن بودنشان را گوشزد می کردند .
انقلاب صاحب دارد ولی صاحب آن به سرباز نیاز دارد .اینکه سرباز دل خود را خوش کند که امام دارم ،کافی نیست .
اگر حفظ نظام از اوجب واجبات است ،لرزاندن نظام از بدترین محرمات می باشد .
2- پالایش مستمر امام حسین (ع) در بین اصحاب
مولوی در مثنوی می گوید :
ماهی از سر گنده گردد ، نی ز دم فتنه از عمامه خیزد نی زِ خُم
- باید محل فتنه را پیدا کرد و هیچ از تصفیه برخی از این آقایان نترسیم .
- برخی از این آقایان می گویند که ما در گذشته امتحانمان را خوب داده ایم . حال امروز .... امام راحل در وصیت نامه خود گفته اند : میزان در هرکسی حال فعلی اوست .
3- امام حسین (ع) نسبت به اصحاب خود بسیار اهل محبت بودن و روح صحابه خود را سرشار از محبت می کردند و از طرف دیگر اصحاب نیز عاشق امام بودند .
- یکی از مواردی که رابطه بین امام و مأموم را تیره می کند ،پخش شایعه توسط دشمن است و دشمن تلاش می کند که ذهنیت اشخاص را نسبت به امام جامعه خراب کند .
- اگر در جایی امام مسلمین را تخریب می کنند ،پیروان امام بایستی بیایند وسط و از امام خود دفاع کنند .
4- امام حسین (ع) نسبت به اصحاب خود دعا کرده و نسبت به جبهه مخالف نفرین می کردند .
- این غلط است که فقط اهل دعا باشیم و اهل نفرین دشمنان خدا نباشیم .
- در نفرین کردن دو گونه نفرین می کنیم ؛یکی نفرین عام نسبت به جبهه باطل و یکی نفرین خاص نسبت به سران فتنه .
پایان

/ 1 نظر / 86 بازدید
مطهره

سلام عزیز عزا داریهاتون قبول حق. می خوایم یه نهضت «عطش» تو اینترنت راه بندازیم . به این صورت که هر پست یا عکسی که به امام حسین (ع) مربوط می شه حتماً حتماً حتماً تو برچسب هاش کلمه های water و thirst رو هم داشته باشه. اینجوری هرکس که به زبان اینگلیسی این دو کلمه رو سرچ کنه با مفهوم حسین هم آنا می شه . این در مورد عکس ها مهم تره چون همون طور که می دونی، زبان تصویر زبان جهانیه.می تونی برای شروع این رو به مطالب قبلی که درمورد امام حسینه اضافه کنی. لطفاً این رو به بقیه دوستاتم بگو.