چند تا جزوه بدرد بخور

جزوه  اقوی اساس

این جزوه حاوی برخی سخنان مقام معظم رهبری در باب عدالت است.

برای استفاده  بیشتر می توانید به کتاب قاموس عدالت مراجعه  کنید. 

 جزوه  اقوی اساس

 

جزوه عدالت و تحجر 

ماجرای عدالت ماجرای جدیدی نیست و در کل تاریخ و در کل جهان و از جمله در تاریخ ایران و تاریخ بعد از انقلاب همیشه به عنوان یک دغدغه ، به عنوان یک شعار حداقل در فضای کشور مطرح بوده است. فکر می کنم نکته مهمی که بچه های امروز وقتی می خواهند وارد این بحث بشوند باید به آن توجه بکنند، رویکرد ما به بحث عدالت خواهی در این مقطع از تاریخ انقلاب است. با چه زاویه ای و با چه مبنایی می خواهیم دم از عدالت بزنیم؟

جزوه عدالت و تحجر (pdf)

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید